Motivációs elméletek és személyes fejlődés.

személyes fejlődés

személyes fejlődés

Ha motivációs elméletről beszélünk, akkor általában az embereknek a maslow-i rendszer jut eszébe. Kevésbé ismert az Aldelfer által felállított háromlépcsős modell, amely a létezésre, a kapcsolatra és a fejlődésre fókuszál. Napjaink tudományos és menedzsment irodalmát legélénkebben az önmegvalósításhoz kötődő motiváció foglalkoztatja, jelen elméletben ezt a fejlődés szükségletében rejlő ösztönző erő képviseli. Ez a szükséglethierarchiának az a szintje, amelyet a vezetők ideálisnak tekinthetnek: azt szeretnék elérni, hogy a szervezet és annak céljai a munkatársak önmegvalósításának részeit képezzék. Például a beosztottak a szervezet sikerétől és növekedésétől várják saját lehetőségeik és képességeik megvalósítását – s ez jelentsen olyan erős belső késztetést, amely mindennél jobban sarkall a jó teljesítményre, a legnagyobb áldozatok vállalására. Az egyik legnagyobb problémát a személyes fejlődés során az időbeosztás jelenti, ezért kérje a pinczesgaborcoaching.hu weboldalon található levélsorozatot!